• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturkarta för Älvkarleby kommun

Älvkarleby kommun i Sverige är känd för sina omfattande friluftsmöjligheter, särskilt inom dess områden av naturreservat. Kommunen hyser sex noterade naturreservat, var och en erbjuder unika landskap och möjligheter till friluftsliv.

Reservatet Gropholmarna är känt för sina särskilda naturvärden, medan Bölsjön ger ett hem för en mängd olika växter och djur. Vidare erbjuder Mararna en unik miljö för flera arter, liksom Komossen som är känt för sin mängd av mossor. Häcksören och Tångsåmurarna utgör också delar av kommunens omfattande naturlandskap.

Sammantaget betyder dessa platser att Älvkarleby kommun har en betydande och varierad naturmiljö att erbjuda, vilket gör den till en betydande plats för friluftsliv i regionen.