• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturkarta för Arvika kommun

Arvika kommun erbjuder ett rikt utbud av naturupplevelser och platser för friluftsliv. Bland intressanta platser hittar vi bland annat Gylterudsgrottan och Rövar Vites grotta, två unika grottor för de som är intresserade av geologi och grottkrypning. För de som föredrar vattenfall finns Mölnerudfallet att utforska. Det finns också Sulvikstunneln för dem som är intresserade av mer industriella landskap.

För besökare som vill spendera natten i naturen, erbjuder Arvika kommun tre vildmarksstugor: Lafallhöjden, Fresketäppa och Kolarkojorna. Dessa stugor ger möjlighet till övernattning i naturen och erbjuder unika friluftsupplevelser.

Kommunen är även hem för flera naturreservat, inklusive Örvattnet och Perserud. Dessa reservat erbjuder unika naturlandskap och skyddad natur. Andra exempel på naturreservat i kommunen inkluderar Bergs Klätt och Stömne, samt Byamossarna och Svarthavet, vilka erbjuder våtmarker och öppna vattenområden. Slutligen erbjuder Öjenäsbäcken och Rackstadskogen mer skogsbetonade naturupplevelser. Sammanlagt erbjuder Arvika kommun en bred variation av friluftsplatser för alla typer av naturintresserade besökare.