• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturkarta för Gnesta kommun

Gnesta kommun är rik på natursköna områden och platser för friluftsliv. Kommunen har en rad spännande platser som inkluderar flera grottor, exempelvis Kammarstenen, Klubba kyrka och Klubba grotta, vilka erbjuder möjligheter för spännande äventyr under marken. Vidare har kommunen även Alsgruvan, en tidigare gruva som nu fungerar som ett minnesmärke över regionens industrihistoria.

Inom kommunens gränser finns också ett stort antal naturreservat som sträcker sig över olika typer av naturlandskap, inklusive skog, hage och mossar. Bland dessa naturreservat finns Herröknanäs, Utnäset och Lomsjöskogen, som alla är populära platser för vandring och naturskådning. Marvikarna, Putbergen och Haga hage är ytterligare exempel på reservat som erbjuder unika naturlandskap för besökare att utforska. Dessa platser representerar tillsammans en betydande del av Gnesta kommuns utbud för friluftsliv och ger en tydlig bild av kommunens breda utbud av naturupplevelser.