• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Abborrträsk

Vägbeskrivning

Naturreservatet är beläget i Nacka kommun i Stockholms Län och förvaltas av kommunen. Det skapades den 8 mars 2007 och har en total storlek på 21 hektar. Av detta utgör 19 hektar landyta och 1 hektar vatten. Inom området finns även 15 hektar skog.

Abborrträsket är en central del av reservatet och utgör en näringsfattig sprickdalssjö. Sjön omges av branta och spännande stränder som ger en vacker utsikt. Med sin närhet till tätorten är detta kommunala reservat ett populärt utflyktsmål för både boende och besökande i området.

Naturreservatet är en viktig plats för skydd av den biologiska mångfalden med många sällsynta arter som lever i området. Abborrträsk är också viktigt för att bevara de naturliga processer som sker i naturen, vilket gör det till en viktig plats för forskning och utbildning.

Besökare i området kan uppleva naturen på nära håll genom att vandra längs de markerade stigarna eller genom att paddla på sjön. Här finns även möjlighet att fiska i Abborrträsket, men det krävs tillstånd från kommunen för att göra det.

Abborrträskets naturreservat är en viktig plats för att bevara den biologiska mångfalden och den naturliga processen i naturen. Med sin närhet till tätorten är det en lättillgänglig oas för besökare att uppleva naturen på nära håll.