• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Adelsö-Sättra

Vägbeskrivning

Naturreservatet består helt och hållet av landyta och hela 25 hektar av detta utgörs av skog. Det är just i denna skog där man kan hitta den sällsynta bombmurklan. Den här svampen är en indikator på en speciell granskogstyp som numera är hotad och som endast trivs på naturligt näringsrika sandjordar.

Adelsö-Sättras naturreservat är en viktig del av Stockholms län och skyddar en unik miljö som är viktig för både djur och människor.