• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Albertas myr

Vägbeskrivning

I Olofström och Osby kommuner i Blekinge län ligger naturreservatet Albertas myr. Det är ett reservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Blekinge län och som skapades den 11:e januari 2016. Reservatet är 34 hektar stort och består av 34 hektar landyta och 21 hektar skog.

Albertas myr är en översilad myr, vilket är en ovanlig myrtyp i Blekinge. Den är i huvudsak hydrologiskt intakt och endast påverkad av dikningar och torvtäkt i mycket liten omfattning. Myren sluttar norrut och går över till Böke myr när den fortsätter in i Skåne.

I Albertas myr kan man upptäcka en mängd olika myrväxter och kanske också stöta på tjäder och älg. Området har också lämningar efter svunna tiders boplatser och odlingsmarker.

Det finns information och parkering i reservatet. Vid besök i naturreservatet är det viktigt att visa hänsyn till de boende i området. Namnet Albertas myr kommer från Albert Persson som ägde och brukade fastigheten under en stor del av 1900-talet.

Information
Parkering