• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Älgberget

Vägbeskrivning

Älgberget är ett vackert naturreservat beläget i kommunen Norberg i Västmanlands län. Naturreservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Västmanlands län, skapades den 22 april 1996 och har en storlek på 11 hektar. Här kan besökare uppleva en orörd skogsmiljö och se hur en skog ser ut som inte påverkas av modern skogsbruk.

Älgberget är ett bergigt område med gammal granskog och stenblock. Det är ett intressant område för den som vill uppleva vildmarken och se naturen i dess mest naturliga form. Naturreservatet består av 11 hektar landyta, varav 10 hektar är skog.

För besökare finns information att tillgå om området. Tyvärr kan det vara svårt att ta sig till Älgberget på grund av dess svårtillgänglighet. Men för den som vill ge sig ut på ett äventyr är det väl värt mödan att uppleva denna orörda skogsmiljö.

Information