• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Älgöleran

Vägbeskrivning

Älgöleran är ett naturreservat som ligger i kommunen Strömstad i Västra Götalands län. Reservatet skapades den 11 juni 1982 och förvaltas av Västkuststiftelsen. Med en storlek på 310 hektar består reservatet av 148 hektar landyta, 161 hektar vatten och 70 hektar skog.

Reservatet är beläget i anslutning till Styrsholmen och Rundö, nära Råssö, och består av två grunda havsvikar - Älgöleran och Mjölkarekilen. Området har stor betydelse som reproduktions- och näringsområde för många fiskarter, och är även av stor vikt för fågellivet.

Älgöleran och Mjölkarekilen fungerar som en skyddad miljö för fiskar och fåglar, vilket gör att många arter trivs och frodas här. Många fiskarter använder sig av området som lek- och uppväxtplats, vilket gör att reservatet har stor betydelse för bevarandet av dessa arter.

Fågellivet är också rikt i Älgöleran, och området fungerar som en viktig rastplats för fåglar på deras flyttningar. Här kan man se många olika fågelarter, både häckande och rastande.

Älgöleran är alltså ett viktigt naturreservat som har stor betydelse för bevarandet av både fisk- och fågelarter. Reservatet är öppet för allmänheten, men det är viktigt att besökare tar hänsyn till miljön och inte stör djurlivet.