• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Älgsjöberget

Vägbeskrivning

Älgsjöberget är en vacker naturskatt belägen i Hedemora kommun i Dalarnas län. Området sträcker sig över en yta på 39 hektar och är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Reservatet skapades den 10 augusti 2011 och är en av de mest populära platserna för naturälskare att besöka i regionen.

Övervägande av reservatet utgörs av den södra sluttningen av Älgsjöberget, som är täckt av en fantastisk barrblandskog med granar och tallar. Trädens åldersspridning är stor, och det finns en del förekomster av död ved som bidrar till den biologiska mångfalden i området. Även om det finns enstaka äldre träd i området, är tallar de mest dominerande, med björk och andra lövträd som följeslagare.

Hela sluttningen på Älgsjöberget har klassats som nyckelbiotop, vilket innebär att området lämnas till fri utveckling utan någon form av störning. Detta har också bidragit till att bevara den naturliga skönheten och mångfalden i området.

Sammanfattningsvis är Älgsjöberget ett fantastiskt naturreservat som erbjuder en avkopplande och fridfull upplevelse för besökare. Med sin vackra barrblandskog och den biologiska mångfalden, är det en plats som man inte vill missa att besöka när man är i Dalarnas län.