• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ålkarstjärnarna

Vägbeskrivning

I kommunen Ovanåker i Gävleborgs län ligger naturreservatet Ålkarstjärnarna. Det är ett område på hela 788 hektar, där 729 hektar är landyta och 58 hektar utgörs av vatten. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län och skapades den 13 januari 2018.

Ålkarstjärnarna är ett naturskogsområde som är långt ifrån bebyggelse och stora vägar. Det ger en stark vildmarkskänsla och är ett viktigt område för många djur och växter. Området sträcker sig från Räkasjöarna nordväst om Voxna och nära 4 kilometer åt nordväst.

Det finns inga markerade leder i reservatet, men det går att ta sig fram längs djurstigar och gamla körvägar. Från skogskanten är det spännande att spana ut över myrarnas och tjärnarnas rika fågelliv. Ålkarstjärnarnas naturreservat är en mosaik av gamla brandpåverkade skogar, myrmarker och öppet vatten. Det är en unik miljö som är värdefull för bevarandet av många hotade arter.

Besökare kan få information om reservatet på plats, och det är viktigt att respektera områdets regler för att bevara dess värdefulla naturmiljö. Ålkarstjärnarnas naturreservat är ett fantastiskt exempel på en orörd och viktig miljö som vi alla bör vara medvetna om och ta hänsyn till.

Information