• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Allgunnen

Vägbeskrivning

Allgunnen är ett naturreservat som ligger i Kalmar län i kommunerna Högsby och Nybro. Reservatet skapades den 13 maj 2004 och förvaltas av Länsstyrelsen i Kalmar län. Med sina 2500 hektar är Allgunnen ett av de största naturreservaten i Kalmar län.

Reservatet består av 1428 hektar landyta och 914 hektar vatten. Sjön Allgunnen är en stor del av reservatet och dess goda vattenkvalitet gör att många olika fiskarter trivs här. Fiskgjuse och storlom är två arter som häckar i reservatet tack vare det fiskrika vattnet. Även uttern trivs i sjön.

Reservatet består också av 1122 hektar skog, främst äldre tallskog. Många av tallarna är över 130 år gamla men det finns också äldre exemplar. Området har ofta drabbats av bränder vilket har lett till en omfattande och speciell insektsfauna.

För besökare finns det olika anordningar i reservatet, som information, en informationsbyggnad och parkering. Allgunnen är en unik plats för naturupplevelser i Kalmar län.

Information
Informationsbyggnad
Parkering