• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ållskog

Vägbeskrivning

Ållskog är ett naturreservat beläget i Ystad kommun i Skåne län. Reservatet skapades av Länsstyrelsen i Skåne län den 14 december 2016 och har en total yta på 175 hektar. Av dessa består 163 hektar av landyta, 11 hektar av vatten och 37 hektar av skog.

Reservatet är beläget i ett kuperat odlingslandskap och utgör tillsammans med Svartskylle och Skoghejdan ett av Skånes största sammanhängande områden med naturbetesmarker. I Ållskogs naturreservat finns knappt 20 dammar med en mycket riklig förekomst av groddjur.

Förvaltningen av reservatet sköts av Länsstyrelsen i Skåne län och det är ett viktigt område för att bevara naturen och dess biologiska mångfald. Med sin storlek och mångfald av vegetation och djurliv är Ållskog en viktig del av det svenska naturarvet och en plats som är väl värd att upptäcka för den som älskar naturen och dess underbara skönhet.