• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Alnholm

Vägbeskrivning

Alnholm är ett naturreservat beläget i Söderköpings kommun i Östergötlands län, som förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Naturreservatet skapades den 24 september 1971 och sträcker sig över en yta på 2 hektar.

Det som gör Alnholm unikt är dess berggrundssammansättning och dess välutbildade veckningsmönster, vilket gör det till en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö. Urberget som går i dagen i Östergötlands skärgård bildades för ungefär två miljarder år sedan. Vid veckningsrörelser sprack ofta det övre stelnade berggrundslagret upp och underliggande magma kunde tränga upp och fylla ut sprickor och tomrum. På Alnholm är detta mycket tydligt. Vindlande mörka band av pyroxenhaltiga bergarter slingrar sig fram mellan vita och rödaktiga lager av urkalksten (marmor).

Naturreservatet består av 2 hektar landyta och har en norra udde som är exponerad för väder och vind. Klipporna är kala så när som på enstaka lavar. Så fort topografin erbjuder minsta skydd återkommer växtligheten. I sprickor och skrevor lyckas uttorkningståliga växter som gul fetknopp och kärleksört hålla sig kvar.

I södra delen av Alnholm växer en yppig lund med oxel och ek som de vanligaste trädslagen. Vissa träd är kraftiga och har stora vida kronor som visar att de fått växa upp i solbelyst miljö. I skyddade svackor mellan klipporna och lunden finns öppna partier med en flora som gynnats av bete med arter som blodnäva, solvända, mandelblom, jungfrulin samt Adam och Eva.

Runt Alnholm, liksom i övriga skärgården, är fågellivet livligt. Här kan du möta knölsvan, ejder, skrattmås och gråtrut. I lunden finns kraftiga träd och en del död ved som ger förutsättningar för vedlevande insekter. För fågellivet är tillgången på föda och skydd betydelsefull.

Besökare som kommer till Alnholm kan ta del av information om platsen. Det är en unik plats som ger besökare en möjlighet att uppleva den vackra naturen, fågellivet och berggrundssammansättningen.