• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ålsjön

Vägbeskrivning

Ålsjön är ett naturreservat som ligger i kommunen Söderhamn i Gävleborgs län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län och skapades den 8 januari 1979. Med en storlek på 156 hektar är Ålsjön en av länets största sjöar och består av 123 hektar landyta, 32 hektar vatten och 26 hektar skog.

Ålsjön är känd som länets främsta fågelsjö och mer än 200 olika fågelarter har observerats där. Över 60 arter häckar regelbundet i reservatet. För att underlätta för besökare har det byggts anordningar som fågeltorn, informationstavlor, parkering, eldstad, vindskydd och rastplatser.

Sjön är mycket grund och täcks till stor del av vass. På de öppna vattenytorna växer näckrosor och annan flytbladsvegetation. Reservatet är lättillgängligt och längs dess stora delar kan man ta sig fram på en trätrottoar. Detta gör det möjligt för alla, även de med barnvagn eller rullstol, att njuta av naturen och spana in fåglarna.

I norr gränsar sjön mot jordbruksmarker och i söder växer en urskogsartad skog i en bitvis brant sluttning ner mot sjön. Detta skapar en mångfald av olika naturmiljöer att utforska och uppleva. Ålsjön är helt enkelt ett perfekt resmål för alla som vill komma nära naturen och dess skönhet.

Fågeltorn
Information
Parkering
Eldstad
Vindskydd
Rastplats
View this post on Instagram

A post shared by Sussi (@stolpasgard)