• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Älta mosse-Strålsjön

Vägbeskrivning

. Naturreservatet sträcker sig över en yta av 52 hektar, varav 51 hektar är landyta och 1 hektar utgörs av vatten. Det är Nacka kommun som förvaltar reservatet sedan det skapades den 24 augusti 1995.

Reservatet är en viktig plats för att bevara den biologiska mångfalden i området. Här finns en delvis igenväxt mosse som utgör en viktig livsmiljö för flera hotade arter av växter och djur. Dessutom finns det en skog som täcker omkring 29 hektar av reservatet.

Älta mosse-Strålsjöns naturreservat är ett populärt utflyktsmål för både boende i närområdet och besökare från andra delar av Stockholm. Här finns flera vandringsleder som sträcker sig genom reservatet och som erbjuder möjligheter till naturupplevelser och avkoppling.

Genom att bevara och skydda reservatet bidrar Nacka kommun till att bevara en viktig del av Stockholms naturliga arv. Reservatet ger också möjlighet för människor att komma nära naturen och uppleva dess skönhet och mångfald.