• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Alterberget

Vägbeskrivning

I Norrbottens Län ligger naturreservatet Alterberget som förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Reservatet, som skapades den 31 mars 2005, är 49 hektar stort och består helt av landyta. Av detta är 42 hektar täckt av skog.

Alterberget är ett område rikt på naturupplevelser. I skogen finns det många grova aspar och sälgar. Luftfuktigheten är hög, vilket gör att lunglav trivs här. Detta är mycket ovanligt då lunglav vanligtvis växer på gran. Området är tillgängligt via en väg och det finns flera stigar att vandra på.

Ju högre upp på bergssluttningen man kommer, desto mer tallar växer det. På toppen av berget finns det hällmarkstallskog. Många arter som är beroende av naturskogar finns i området. Bland annat kan man hitta vedlevande svampar som rosenticka, lappticka och gränsticka.

Fågellivet är också rikt på Alterberget. Med lite tur kan man få syn på duvhök och tretåig hackspett. Men oavsett om man ser några sällsynta arter eller inte är det en härlig upplevelse att besöka detta vackra naturreservat.