• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Älvravinerna

Vägbeskrivning

Den gröna lungan Älvravinerna är ett naturreservat som ligger i Dalarnas län, närmare bestämt i kommunen Borlänge. Reservatet förvaltas av Borlänge kommun och skapades den 12 juni 1999. Med en storlek på 37 hektar är det ett viktigt område för bevarande av den naturliga älvravinmiljön.

Av de 37 hektar som utgör reservatet är 36 hektar landyta och hela 29 hektar består av skog. Området har fått utvecklas fritt och där finns svårgenomträngliga, lummiga lövskogsbestånd som hyser en hel del mindre vanliga arter.

Till Älvravinerna kommer många besökare för att promenera längs de trevliga stråken på båda sidor om älven. Här kan man njuta av den vackra naturen och uppleva den lugna atmosfären som råder i området.

Naturreservatet Älvravinerna är alltså en viktig del av Dalarnas län och ett viktigt område för bevarande av den naturliga älvravinmiljön.