• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ämtö

Vägbeskrivning

Ämtö är ett av de största öarna i Gryts skärgård och är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Naturreservatet är beläget i Valdemarsviks kommun och skapades den 19 december 1975. Ämtö är ett av de största naturreservaten i Östergötlands län med en total yta på 441 hektar. Av den totala ytan utgör 260 hektar land, 180 hektar vatten och 164 hektar skog.

Naturen på Ämtö är varierad och har under lång tid påverkats av människan. Här finns ekhagar och hällmarkstallskogar men även strandängar, våtmarker, släta hällar och skyddade vikar. På öns öppna betesmarker blommar gullvivorna i rikliga mängder på våren och i de lummiga ekhagarna trivs hjälmbrosklag, gammelekslav och brun guldbagge. Skogsbete skapar glesa och varma skogar med mycket solinstråling vilket gynnar både insekter och lavar.

Följ en av de många markerade lederna ut i naturreservatets vackra landskap. Lederna tar dig genom ett äldre odlingslandskap, betade hällmarsskogar, ekhagar och våtmarker. Längs vandringsleden mot Ekö passerar du även en skog som naturvårdsbrändes år 2015.

Ämtö har varit bebodd under lång tid och äldre tiders brukande har präglat naturen. De öppna betesmarkerna var en gång åkermark och även några av våtmarkerna nyttjades för att odla foderväxter till djuren. Betesdjuren strövade då fritt i skogarna under en stor del av året. Men under 1950-talet upphörde odlingen av marken och betesdjuren blev färre. Idag betas återigen stora delar av ön, vilket är viktigt för att kunna bevara det öppna odlingslandskapet och den karakteristiska skärgårdsskogen. Betet pågår under maj till oktober.

Följande anordningar finns i naturreservatet: information, rastplats och eldstad. Ämtö bjuder på en varierad natur och är en härlig plats för en dagstur eller en längre vandring.