• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Andån

Vägbeskrivning

Andån är ett naturreservat beläget i Gävleborgs län, närmare bestämt i kommunen Ovanåker. Reservatet som förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län, skapades den 15 april 2003 och har en total yta på 141 hektar. Av denna yta utgör landytan 127 hektar och vattnet 13 hektar. Skogen utgör 68 hektar av totalytan, medan resterande delar består av myr, sumpskog och fuktängar samt torrare skogsklädda moränpartier.

Andån är en av Hälsinglands många skogsåar och området är rikt på olika naturtyper. I mellersta delen av området återfinns rester av gamla ängslador och de säsongsvisa översvämningarna ger näring till högörtsfloran och lövskogen. Skogen i reservatet är rik på både äldre och yngre lövträd tillsammans med naturskogsartade gran- och tallskogar.

Området har påverkats av äldre tiders skogsbruk vilket är tydligt genom stora gamla stubbar som finns spridda på flera ställen. Vissa stubbar visar även spår av brand från forna tider. Fortfarande syns tydliga spår efter gångna tiders naturbruk, bland annat slåtter.

För besökare finns det information att tillgå i reservatet och det pågår för närvarande en översyn av stigarna. Mer information om detta kommer senare. Andån är ett vackert och varierande naturreservat som är väl värt ett besök för den som vill uppleva naturens mångfald.