• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ånnarote

Vägbeskrivning

Ånnarote är ett naturreservat beläget i Örebro kommun i Örebro län. Det skapades den 14 maj 2008 och förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län. Reservatet sträcker sig över en yta av 30 hektar, vilket inkluderar 22 hektar skog.

Reservatet har inrättats för att skydda en artrik gammelskog för framtiden. Här finns grova tallar, senvuxna granar och många små myrar. Dessutom finns det en mängd olika mossor, lavar och svampar som har svårt att överleva i dagens produktionsskogar.

För att göra besöket i Ånnarote mer tillgängligt finns det flera anordningar på plats. Besökare kan parkera sina bilar och ta del av informationstavlor som berättar om områdets historia och betydelse. Det finns också en eldstad för den som vill grilla eller laga mat utomhus.

Ånnarote naturreservat är en viktig plats för bevarande av biologisk mångfald och en unik möjlighet för besökare att uppleva en gammelskog på nära håll.