• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Anneröd-Hogsäm

Vägbeskrivning

Det som gör Anneröd-Hogsäms naturreservat så speciellt är dess lövskogar. Här dominerar ek på bergssidorna och bok i dalgångarna. Bokskogen tros vara den nordligaste i Sverige som har uppkommit naturligt, medan det finns planterad bok som sträcker sig längre norrut.

Centrala och södra delen av området består av skaljord, vilket är jord som innehåller skalrester från musslor, snäckor och liknande. Detta ger en näring och en rik flora. Här kan du exempelvis hitta trolldruva, ormbär, gullviva och blåsippa. Även lav- och svampfloran är rik i området.

För de som vill besöka Anneröd-Hogsäms naturreservat finns det anordningar på plats för att underlätta besöket. Det finns information om området, en parkering för besökare och ett vindskydd.

Sammanfattningsvis är Anneröd-Hogsäms naturreservat ett fantastiskt område för naturälskare. Med en storlek på 96 hektar och en rik flora och fauna är det en plats som är väl värd att besöka.