• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Årbolsfjället

Vägbeskrivning

Årbolsfjället är ett naturreservat som ligger i kommunen Mellerud i Västra Götalands Län. Reservatet skapades den 23 oktober 2015 och är på 64 hektar. Det förvaltas av Västkuststiftelsen och består av 56 hektar skog och 8 hektar annan landyta.

Naturreservatet är känt för sina mäktiga branter som sträcker sig ner mot sjön Näsölen. I dessa naturskogar trivs många rödlistade arter. Årbolsfjällets flora är artrik och skyddsvärd med minst 15 rödlistade arter. Vissa delar av skogen har fått utvecklas fritt utan skogliga ingrepp på grund av dess branta terräng. På bergskrönet finns en senvuxen skog på hällmark med gamla och knotiga ekar och aspar som har en värdefull moss- och lavflora.

Bland de rödlistade arter som man kan hitta i naturreservatet finns stor klipptuss, grön sköldmossa, vedtrappmossa, klosterlav, västlig njurlav och blylav. Terrängen i naturreservatet är mycket brant och det är därför svårt att ta sig fram. Men det finns en liten parkeringsplats och kort vandringsled i den nordligaste delen av naturreservatet. Efter en vandring på ca 700 meter kommer man fram till en utsiktsplats där man i klart väder kan se ända till Kinnekulle på andra sidan Vänern.

För att underlätta besökarens upplevelse finns det i Årbolsfjällets naturreservat anordningar såsom information och parkering. Dock är det viktigt att ta hänsyn till naturreservatets känsliga miljö och följa de riktlinjer som finns för att skydda den.

Information
Parkering