• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Årby

Vägbeskrivning

Årby är ett naturreservat beläget i Eskilstuna kommun i Södermanlands län. Reservatet skapades den 10:e april 1974 och har en storlek på 110 hektar. Området förvaltas av Eskilstuna kommun och består av 51 hektar skog och 59 hektar öppen mark.

Naturreservatet är beläget i anslutning till Eskilstuna tätort och är ett populärt friluftsområde. Det finns flera stigar och motionsspår som tar dig genom både skog och odlingslandskap. Reservatet är även rikt på fornlämningar, bland annat gravfält och Esta gamla tomt som har flera husgrunder från tidigare byggnader.

I reservatets södra del ligger Naturstugan som ger information om natur och naturvård i Eskilstuna kommun. Vid Årbystugan finns även en grillplats och lekplats för barnen att leka på.

Naturreservatet är lättillgängligt och det finns flera stigar och motionsslingor som tar dig runt i området. Området består av blandskog och åkermark som betas för att kunna hållas öppna.

Årby naturreservat är ett vackert område med en rik historia och är väl värt ett besök för den som vill uppleva en bit av Sveriges natur och kultur.