• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Århultsbäcken

Vägbeskrivning

Århultsbäcken är ett naturreservat beläget i kommunen Ängelholm i Skåne län. Stiftelsen OD Krooks Donation i Kristianstads län är ansvarig för förvaltningen av området som skapades den 28 maj 2022. Naturreservatet är 54 hektar stort och består av enbart landyta. Av denna yta är 45 hektar täckt av skog.

Naturreservatet ingår i strövområdet Djurholmen som ligger på Hallandsåsen. Tillsammans med Djurholmamossen erbjuder Århultsbäcken en bit vildmark i den skånska naturen. På mossen finns både orre och älg att se.

Århultsbäcken strömmar genom en bäckravin som bjuder på vattenfall, myrliljor och kvarnrester. Flera vandringsleder tar besökare med till ruinerna efter de torpare och bönder som levde i området för flera hundra år sedan. Här kan man känna historiens vingslag samtidigt som man upplever stillhet och avskildhet.

Århultsbäcken är ett vackert och varierande naturreservat som bjuder på en unik upplevelse för alla som besöker det.