• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Arksjöberget

Vägbeskrivning

Arksjöberget är ett naturreservat beläget i Dorotea kommun i Västerbottens län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län, skapades den 2 november 1999 och omfattar en yta av 1250 hektar. Av dessa är 1233 hektar landyta och 17 hektar vatten. Skogen täcker 772 hektar av naturreservatet.

En av de mest intressanta platserna i Arksjöberget är branten som sluttar ner mot Långseleån, där många spännande växter kan hittas. På bergsplatån, som täcks av småmyrar och granurskog, finns också en mängd intressanta arter. Rasbranterna består av kalkrik alunskiffer och tack vare kalken och värmen på sydsluttningen trivs både fjällets växter och mer värmekrävande arter här.

Nedanför branterna kan man hitta spännande arter som stor bergglim, kanelros, smånunneört och klippbräcka. Andra arter som finns i området inkluderar stinksyrsa, svartbräken, gaffelbräken, fjällhällebräken, sandnarv och svart trolldruva.

Arksjöberget är ett fantastiskt exempel på den naturliga skönheten i Västerbottens län och en måste-se destination för alla naturälskare.