• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Årshultsmyren

Vägbeskrivning

Årshultsmyren är ett naturreservat som ligger i Kronobergs Län och förvaltas av Länsstyrelsen. Reservatet skapades den 2 februari 1973 och täcker en yta på 1499 hektar. Av denna yta utgör 1286 hektar landyta och 213 hektar vatten. Skogen täcker 420 hektar av ytan.

Reservatet har flera anordningar för besökare, såsom informationstavlor, parkering, rastplatser, eldstäder och vindskydd. Årshultsmyren är den största orörda myren i Kronobergs län och består av kala mossar och kärr blandat med skogsklädda öar och näringsfattiga sjöar.

Myren är typisk för de nederbördsrika trakterna i sydvästra Småland. Vattnet rinner ut över myren och bildar kraftiga kärrdrag och här och var finns gölar omgivna av gungflymattor. Mosseplanet består av fuktiga gropar, höljor omgivna av torrare partier, tuvor.

Typiskt för myren är vitmossorna och andra arter som skiljer sig i storlek, form och färg. Andra vanliga växter är ljung, pors, klockljung, tuvdun, tuvsäv, vitag och det insektsätande sileshåret. På tuvorna finns också gott om olika busklavar.

Kring Örsjön i norr och Kyrkängen i söder växer bland annat klockgentiana. På holmarna växer till största delen talldominerad barrskog. Flera fågelarter häckar på myren, som till exempel storspov, grönbena, ljungpipare, tjäder, orre och trana.

Strax väster om Årshultsmyren ligger Hunnsberget, därifrån har man en vidsträckt utsikt över naturreservatets landskap med dess myr och skog. Årshultsmyren är ett viktigt skyddsområde för att bevara det omfattande och orörda myrkomplexet och dess djur och växter.