• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Årstaskogen - Årsta holmar

Vägbeskrivning

Naturreservatet består av 59 hektar landyta, 12 hektar vatten och 43 hektar skog. Området är en del av Mälardalens sprickdalslandskap och är en viktig del av Stockholms gröna bild. Skogshöjderna och holmarna bidrar till den gröna bilden och vattenspegeln ger en extra dimension.

Årstaskogen och Årsta holmar är populära platser för vandring och promenader längs strandkanten. Många besökare lockas av skogens fridfulla miljö och den vackra naturen runt omkring.

Som nytt naturreservat är Årstaskogen - Årsta holmar en del av Stockholms kommunala satsning på att skydda natur och främja hållbar utveckling. Reservatet är en viktig del av Stockholms gröna bild och bidrar till att bevara viktiga ekosystem och biologisk mångfald.