• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Arvaby

Vägbeskrivning

Arvaby är ett naturreservat beläget i Lekeberg, Örebro Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 29:e november 2016. Det omfattar en landyta på 8 hektar, helt täckt av skog. Arvaby är en kalkbarrskog med spår efter skogsbete och gränsar till Garphyttans nationalpark. Skogen i Arvaby är av särskilt intresse då den innehåller en unik flora och fauna, med många sällsynta växtarter. Reservatet är en viktig plats för skogsområdena i området och ger besökare en möjlighet att uppleva en orörd natur. Besökare kan promenera genom skogen och uppleva dess skönhet, medan man samtidigt kan lära sig om skogens historia och dess betydelse för områdets ekosystem. Arvaby är ett viktigt resmål för naturälskare och de som vill uppleva den orörda skogen i dess naturliga tillstånd.