• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Åsboholmen-Isaksboholmen

Vägbeskrivning

Besökare kan se holmarna från älvpromenadstråken på båda sidor av Dalälven. Reservatet är en oas för flora och fauna och är hem för en mängd olika arter. Området är känt för sin biologiska mångfald och är en populär plats för fågelskådning.

På grund av områdets känsliga ekosystem är det viktigt att besökare respekterar och följer alla skyltar och regler som satts upp av förvaltarna. Det är inte tillåtet att plocka eller skada växter och djur i området.

Åsboholmen-Isaksboholmen är ett fantastiskt exempel på hur människor och natur kan samexistera på ett hållbart sätt. Reservatet är en tillflyktsort för många hotade arter och är en viktig plats för forskning och bevarande av biologisk mångfald.