• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Åsebo

Vägbeskrivning

Åsebo – En Oas för Utrotningshotade Växter och Djur

I kommunen Högsby i Kalmar län ligger naturreservatet Åsebo. Med sina 42 hektar är det ett skyddat område som förvaltas av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Naturreservatet Åsebo skapades den 6 april 2013 och består av 40 hektar landyta och 1 hektar vatten. Här finns också 34 hektar skog, där flera äldre lövskogar och trädklädda betesmarker med grova ädellövträd utmed Emån skapar en unik miljö.

Naturreservatet har en parkering och information för besökare. Men det är inte bara besökare som drar nytta av Åsebos skyddade område. Här finns en mängd utrotningshotade växter och djur som har hittat sin hemvist i betesmarker med gamla ekar och askar och i lövskogar med många döda träd.

Emån som forsar genom naturreservatet skapar också en viktig livsmiljö för flera arter. En liten forsande sträcka av ån ligger inom naturreservatets gränser.

Sammanfattningsvis kan man säga att naturreservatet Åsebo är en oas för utrotningshotade växter och djur. Området, som förvaltas av Länsstyrelsen i Kalmar län, är ett skyddat område på 42 hektar med en mängd olika miljöer såsom äldre lövskogar, trädklädda betesmarker och en liten forsande sträcka av Emån.