• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Askholmen

Vägbeskrivning

Askholmen är ett naturreservat beläget i kommunen Eskilstuna i Södermanlands län. Reservatet skapades den 2 november 2006 och förvaltas av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Med en storlek på 116 hektar erbjuder reservatet en vacker och öppen Mälarlandskap med blomstrande beteshagar, myllrande insektsliv och stora gamla ädellövträd som ek, ask, alm och lind.

Besökare kan njuta av området under våren när fåglarna anländer till strandängarna, eller göra en svamputflykt på hösten då området är känt för sin fina svampflora. För att göra besöket mer bekvämt finns information och parkering tillgängligt för besökare.

Askholmen är ett vackert exempel på Södermanlands län naturrikedomar och en plats värd att besöka för alla som vill uppleva den svenska naturens skönhet.