• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Aspsjökullen

Vägbeskrivning

Aspsjökullen är ett naturreservat som ligger i Västerbottens län. Reservatet sträcker sig över en yta av 639 hektar, varav 634 hektar utgörs av land och 5 hektar av vatten. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 28 december 2009.

Reservatet är beläget i kommunerna Vilhelmina och Åsele och består till stor del av orörd skog. Skogen är en naturskog med områden som är helt orörda, även kallad urskog. I den östra branten av berget och i norra delen av reservatet finns mindre områden med flera hundra år gamla tallar och granar.

Två bäckar, Aspsjöbäcken och Sågbäcken, rinner genom området och flera tjärnar och myrar finns också. Området är rikt på biologisk mångfald och många olika arter av växter och djur finns här.

Aspsjökullen är ett populärt utflyktsmål för naturintresserade och det finns flera vandringsleder att välja mellan. Besökare kan uppleva den vackra naturen och lugnet som präglar området. I reservatet finns också möjligheter till bär- och svampplockning.