• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Assmåsabetet

Vägbeskrivning

Assmåsabetet är ett naturreservat beläget i Sjöbo kommun i Skåne Län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades den 28:e mars 2014. Naturreservatet sträcker sig över en yta av 39 hektar, varav 38 hektar utgörs av land. En av de mest framtagna egenskaperna i naturreservatet är dess 14 hektar stora skog.

Assmåsabetet är en urgammal betesmark som har en varierad flora och fauna. Mellan stora träd och blommande buskar breder hagmarksfloran ut sig. Besökare kan få se sällsynta växter som darrgräs och blåsuga. I de lägre partierna finns småvatten med en mängd exklusiva arter, inklusive klockgroda och lövgroda.

Det finns ingen markerad led i naturreservatet, men det går bra att ströva fritt genom området. Besökare uppmanas dock att undvika att ta med hundar bland betesdjuren. För att hjälpa besökare att lära sig mer om området finns information tillgänglig samt en parkering för de som kommer med bil.

Information
Parkering