• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Åttesta

Vägbeskrivning

Reservatet ligger i kommunerna Sigtuna och Vallentuna i Stockholms län och är förvaltat av Länsstyrelsen i samma län. Det grundades den 20 september 2012 och täcker en yta på 46 hektar, enbart landyta.

Åttesta naturreservat är en skogsmiljö med övervägande tall och gran, men med inslag av lövträd som ek, asp och lind. Skogen är hem för många arter av fåglar, däggdjur och insekter, inklusive flera rödlistade arter.

Naturreservatet är också viktigt för dess geologiska aspekter, med en variabel topografi och karaktäristiska formationer av urberg.

Åttesta naturreservat är en viktig plats för rekreation och utbildning, och det finns flera markerade vandringsleder som besökare kan utforska. Det är också en plats för forskning och övervakning av skogen och dess invånare.

Sammanfattningsvis är Åttesta naturreservat en viktig och värdefull del av Stockholms län, med dess rika skogsmiljö, geologiska formationer och betydelse för rekreation och forskning.