• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Axelstorps skogar

Vägbeskrivning

Axelstorps skogar är ett naturreservat beläget söder om Båstad på Hallandsåsens nordvästra sluttning. Reservatet har en landyta på 54 hektar, varav 42 hektar utgörs av skog. Här finner man bokskog med djupa bäckraviner och på sina håll går urberget i dagen. Dessutom kan man se stenrösen och små terassformade åkrar från förhistorisk tid.

Naturreservatet Axelstorps skogar inrättades den 12/01/2005 och förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län. Reservatet har två anordningar