• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bäckafall

Vägbeskrivning

Naturreservatet Bäckafall, som ligger i kommunen Nässjö i Jönköpings län, är ett skyddat område på 66 hektar. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län och skapades som naturreservat den 19 oktober 2006.

Miljön i Bäckafall är mycket varierande och har under årens gång använts till både odling, skogsbruk och bete. Här finns gammal barrskog som blandas med våtmark, skogsbete och öppna betesmarker. Detta har skapat en stor artrikedom med flera ovanliga växt- och insektsarter.

I naturreservatet finns det också vissa anordningar för besökare, såsom informationstavlor och en parkeringsplats. Besökare som kommer hit kan njuta av den vackra naturen och se de olika miljöerna som finns i området.

Sammanfattningsvis är naturreservatet Bäckafall en viktig del av den svenska naturen och en plats med stor biologisk mångfald. Det är en plats att besöka för alla som vill uppleva en vacker och varierande natur.

Information
Parkering