• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bäckagården

Vägbeskrivning

Den stora delen av skogen i Bäckagården är ädellövskog, med främst ask och en del ek, asp, lind och al. Det finns också hamlade askar och almar i området, vilket är träd som beskärs kraftigt för att gynna blommor och ljusinsläpp till marken. Skogen är rik på torrakor och lågor, vilket är döda träd som är viktiga för den biologiska mångfalden. Mossor, lavar och svampar gynnas av de gamla ädellövträden och asparna.

Bäckagårdens markflora är rik och innefattar bland annat storrams, ormbär, lungört och vårärt. Området är också känt för att ha en ljus och öppen skogsmiljö, vilket gynnar många ljusälskande örter. Bäckagården är ett viktigt naturreservat och ett utmärkt resmål för den som vill uppleva den vackra ädellövskogen och den rika markfloran.