• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Backåkra

Vägbeskrivning

Backåkra är ett naturreservat som ligger på Skånes sydkust. Det inrättades av Länsstyrelsen i Skåne län den 17 mars 1958 och omfattar en landyta på 38 hektar. Reservatet förvaltas av samma myndighet och är beläget i Ystad kommun.

Här kan besökare njuta av en vacker utsikt över havet och en unik natur bestående av backsippor, hedsidenbin och betande kor. Genom djurens betande hålls landskapet öppet och välkomnande för både människor och djur. Kornsparven är ett exempel på en art som trivs i området.

Mitt i reservatet ligger gården Backåkra, som blev känd genom Dag Hammarskjöld, tidigare generalsekreterare för FN. En meditationsplats anlades till hans minne och är en plats för eftertanke och vidsträckt utsikt.

För besökande turister finns både information, parkering och rastplatser tillgängliga inne i reservatet. Backåkra naturreservat är en perfekt destination för den som vill uppleva en orörd natur och få en stunds ro och eftertanke i en vacker miljö.