• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bäckmyrkullen

Vägbeskrivning

Bäckmyrkullen är ett naturreservat beläget i Åsele kommun i Västerbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 10 mars 1997. Det täcker en yta på 53 hektar, varav 37 hektar utgörs av skog.

I Bäckmyrkullen växer imponerande 250- till 300-åriga granar. Dessa granar är ofta klädda i lav och har brutna toppar på grund av vind och snö. I den västra delen av reservatet finns flera sumpiga områden med höga och frodiga kärlväxter. Lunglav växer på sälgarna här och på de liggande döda träden hittar man rosenticka och vedtrappmossa, två ovanliga arter som enbart växer på liggande döda träd.

Bäckmyrkullen är ett fantastiskt område för den som vill uppleva gammelskog med en rik biologisk mångfald. Här finns mycket att upptäcka för den som är intresserad av skogens olika växt- och djurarter. Tack vare dess skyddade status som naturreservat kan dessa unika miljöer bevaras för framtida generationer att uppleva och njuta av.