• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bådan

Vägbeskrivning

Bådan är ett naturreservat beläget i Norrbottens Län, i kommunen Luleå. Naturreservatet skapades av Länsstyrelsen i Norrbottens län den 31 oktober 1997 och täcker en yta på 1862 hektar. Av denna yta utgör 46 hektar landyta, medan resten utgörs av vatten.

Bådan består av tre låglänta öar med en intressant flora, där sällsynta arter som strandögontröst, klapperögontröst, klapperstarr och klappermolke växer. Gråsjälgrundet (Bådan), Germandöhällan och Börstskärsbådan är alla tre belägna i Kallfjärden i den södra delen av Luleå skärgård. De är värdefulla fristäder för skärgårdens växter och djur, och har ett rikt fågelliv.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och ingår också några mindre skär. Bådan är ett viktigt område för bevarandet av den norrländska skärgården och dess ekosystem.