• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Baksjöbäcken

Vägbeskrivning

Baksjöbäcken är ett naturreservat beläget i Åsele kommun, Västerbottens län. Reservatet är på 212 hektar, varav 108 hektar utgörs av landyta och 103 hektar av vatten. Skogen täcker 60 hektar av området.

Naturreservatet skapades den 11 januari 2019 och förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Besökare kan använda de anordningar som finns på plats, inklusive dass, informationstavlor, rastplats, eldstad, vedförvaring och vindskydd.

Baksjöbäcken är hem för över hundratusen flodpärlmusslor, vilket gör det till en av länets rikaste förekomster av denna starkt hotade art. Musslorna är mycket känsliga för sin livsmiljö och trivs endast i rent och biologiskt väl fungerande vattendrag med goda förutsättningar för andra arter.

Reservatet är ett av länets första sötvattensreservat och skyddar vattensystemet för att bevara flodpärlmusslornas livsmiljö och säkerställa att andra arter också kan trivas där. Baksjöbäcken är väl värt ett besök för den som vill uppleva den vackra naturen och dess unika invånare.

Dass
Information
Rastplats
Eldstad
Vedförvaring/vedbod
Vindskydd