• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Baksjön

Vägbeskrivning

Baksjön är ett naturreservat som ligger i kommunen Storfors i Värmlands Län. Reservatet skapades den 7 november 1977 och förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län. Det är 49 hektar stort och består av 40 hektar landyta, 8 hektar vatten och 7 hektar skog.

I Baksjön finns flera anordningar för besökare, såsom fågeltorn, dass, information, parkering och rastplats. Det är länets mest lättillgängliga fågelsjö och under vår och höst rastar många fåglar här.

Sjön sänktes i mitten av 1800-talet genom att en kanal grävdes och jättegröe planterades in längs kanterna för att hindra att kanalen rasade. Hela sjöområdet var uppodlat under en period, men trots att vatten pumpades bort blev markerna för sanka och odlingen upphörde till slut. Baksjön återfylldes delvis, men så mycket till sjö har det inte blivit.

Baksjön omges av barrskog i väster och lövskogspartier i öster, medan jordbrukslandskapet med åkrar och betesmarker öppnar sig åt norr och söder. De öppna jordbruksmarkerna är ett väsentligt inslag i landskapsbilden och av mycket stor betydelse för området som fågellokal. Nötkreatur håller hagmarken öppen vilket ger en artrikare flora, som i sin tur ger en artrikare insekts- och fågelfauna.

Reservatet bildades för att gynna fågellivet och öka möjligheterna för allmänheten att bedriva naturstudier. Baksjön är en viktig plats för fågelskådning och ett vackert exempel på hur människans påverkan på naturen kan förändra landskapet.

Fågeltorn
Dass
Information
Parkering
Rastplats