• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Baksjönäs

Vägbeskrivning

Baksjönäs är ett naturreservat beläget i kommunen Åsele i Västerbottens län. Reservatet består av 32 hektar landyta, varav 27 hektar utgörs av skog. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 25:e april 2017.

Reservatet är känt för sina vackra tallbranter åt både nordost och sydväst. I nordost finns en gammal urskog med många mossiga block och riktigt gamla träd. Här är det vanligt med tallar och granar som är 150-200 år gamla, och ännu äldre träd finns också. Många av träden har brandljud, sår efter äldre tiders bränder. Skogen är också rik på hänglavar.

Många av de döda träden i Baksjönäs är stående torrakor, men det finns också många liggande döda träd, så kallade lågor. En del av dessa är riktigt stora och grova. Sammanfattningsvis är Baksjönäs en viktig plats för bevarande av gammelskog och dess unika ekosystem.