• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bålbergsudden

Vägbeskrivning

Bålbergsudden är ett naturreservat beläget i Flen kommun i Södermanlands län. Det är ett av de äldsta naturreservaten i Sverige, instiftat redan 1919 för att skydda "ursprunglig natur" från bete, slåtter och besökare. Tyvärr visade det sig senare att bete och slåtter faktiskt är en förutsättning för höga naturvärden i många marker.

Naturreservatet består av en landyta på 3 hektar som täcks av skog. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Södermanlands län och har två anordningar, information och parkering. Namnet Bålbergsudden kommer från det stenfundament som byggts för mycket länge sedan och som användes som plats för ett bål - en eld som skulle kunna ses mycket långt.

Du får inte besöka Bålbergsudden under perioden 1/4 till 1/9 utan tillstånd från markägarna. För mer information om hur du kan nå naturreservatet, se kontaktuppgifter under Hitta hit.

Information
Parkering