• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Balsta

Vägbeskrivning

Naturreservatet Balsta ligger i Örebro län, närmare bestämt i kommunen Lindesberg. Det skapades den 7 januari 2005 och förvaltas idag av Länsstyrelsen i Örebro län. Reservatet är 37 hektar stort och består helt av landyta, varav 36 hektar utgörs av skog.

Skogen i Balsta har haft möjlighet att växa fritt under en lång tid vilket har resulterat i en tät, fuktig granskog där grova aspar står i mängder. De gamla träden och den multnande veden ger plats för många olika arter, bland annat sällsynta lavar, mossor, svampar och hackspettar.

För att informera besökare om naturreservatets flora och fauna finns det olika anordningar tillgängliga. Balsta är ett värdefullt naturreservat som bjuder på en unik upplevelse för den som vill utforska den svenska skogen.

Information