• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bare mosse

Vägbeskrivning

Bare mosse är ett naturreservat beläget i Habo och Tidaholm kommuner i Västra Götalands län. Det är ett skyddat område på 74 hektar och förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Naturreservatet skapades den 11:e februari 1985 för att bevara det unika ekosystemet som finns där.

Naturreservatet består av 74 hektar landyta, varav 26 hektar utgörs av skog. Bare mosse är en av de sista kvarvarande myrarna i området och är hem till många sällsynta arter, såsom orkidén nordisk nattviol.

För att upplysa besökare om områdets betydelse och skyddade status finns informationsskyltar på plats. Besökare uppmanas att respektera och skydda naturen i området genom att följa de regler som finns för att bevara det unika ekosystemet.

Bare mosse är ett vackert och fridfullt område som är väl värt ett besök för den som vill uppleva naturens skönhet och komma närmare Sveriges rika biologiska mångfald.

Information