• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Barkbergsknopparna

Vägbeskrivning

Barkbergsknopparna är ett naturskönt område beläget i kommunen Orsa i Dalarnas län. Detta område är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och skapades den 10:e januari 1990. Naturreservatet täcker en yta på 149 hektar, varav 140 hektar utgörs av skog.

Barkbergsknopparna är känt för sin höga höjd, där de högsta partierna når strax över 500 meter över havet. I sydsluttningen av berget bildas branta stup, vilket ger en imponerande och dramatisk vy över området.

Skogen i Barkbergsknopparna består av träd som är mellan 200-300 år gamla, vilket gör att skogen skulle kunna beskrivas som en urskog. Detta är dock en ung och vital urskog, som har en unik karaktär.

För att hjälpa besökare att utforska och upptäcka området på ett ansvarsfullt sätt finns information tillgänglig i naturreservatet. Barkbergsknopparna är en viktig del av Dalarnas län och är ett vackert exempel på den naturliga skönhet som finns att upptäcka i Sverige.

Information