• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Barkerydssjön

Vägbeskrivning

Barkerydssjön är ett värdefullt naturreservat som ligger i Nässjö kommun i Jönköpings län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län, inrättades den 19 oktober 2010 och omfattar en yta på 55 hektar.

Av dessa 55 hektar består 50 hektar av landyta och 5 hektar av vatten. Dessutom finns det 7 hektar skog i området. Runt sjön återfinns både skogs- och myrmark, strandäng och betesmark vilket skapar en mångfald av livsmiljöer.

Barkerydssjön är ett viktigt våtmarkskomplex med ett rikt fågelliv. Flera olika fågelarter har valt att häcka i området, och det är också en viktig rastplats för många flyttfåglar. För att främja besöksupplevelsen finns det anordningar som informationstavlor, parkering, rastplatser och en eldstad.

Sammanfattningsvis är Barkerydssjön ett fantastiskt naturreservat med en stor mångfald av livsmiljöer och ett viktigt fågelliv. Det är en plats väl värd ett besök för den som vill uppleva naturen på nära håll.

Fågeltorn
Information
Parkering
Rastplats
Eldstad
View this post on Instagram

A post shared by Linea K (@lineak)