• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bärsåns domänreservat

Vägbeskrivning

Bärsåns domänreservat är ett naturreservat beläget i Sandvikens kommun i Gävleborgs län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län, skapades den 10:e januari 1997 och täcker en yta på 9 hektar.

Reservatet är beläget i en svagt kuperad barrskog där det lilla vattendraget Bärsån rinner genom dess östra del. Bärsån har aldrig blivit flottledsrensat och flödar naturligt fram mellan gräsbevuxna stränder, omgiven av björk, klibbal och sälg.

Området ligger 11 kilometer nordost om Horndal och består av 9 hektar landyta, som helt och hållet utgörs av skogsmark. Skogen är fuktig och marken är täckt av mossor.

Strandängarna i området har för länge sedan slåttrats för djurfoder. I naturreservatet finns även informationsanordningar för besökare som vill lära sig mer om områdets flora och fauna.

Information