• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Båtöfjärden

Vägbeskrivning

Båtöfjärden är ett naturreservat beläget i Luleå kommun, Norrbottens Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 31 oktober 1997. Det täcker en yta av 930 hektar och består av 31 hektar landyta, 898 hektar vatten och 8 hektar skog.

Reservatet består av tre öar, Stora och Lilla Båtöklippan samt Hällhamnsklippan, som är värdefulla fristäder för skärgårdens växter och djur. Öarna är mestadels täckta av vågspolade hällmarker och klapperstensfält, som är ett resultat av landhöjningen. Under lång tid har öarna utnyttjats av människor, och det finns rester av skytteskåror som använts vid säljakt, samt många gistgårdsrösen, stenrösen där träställningar för att torka näten har stått.

Vegetationen på Båtöklipporna har ett stort inslag av enbuskar och hedartade områden. Längre in på Stora Båtöklippan växer dock tallskog. Hällhamnsklippan är blockrik och glest bevuxen med buskar och lågväxta lövträd. Ön har en brant sydsida och bland de stora stenarna på stranden kan man se tobisgrisslor.

Båtöfjärden är ett viktigt område för skärgårdens växt- och djurliv, och det är viktigt att skydda området för framtida generationer att kunna njuta av dess skönhet och unika ekosystem.